Here is a short summary of this amazing promotion.

Up to -60% discount on lenses

Регламент на промоционална акция „До -60% отстъпка на стъкла

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „До -60% отстъпка на стъкла“.

I. Място и период

Промоционалната акция ще се проведе в периода от 01.09.2022 до 30.09.2022 включително, в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Правила, стоки и услуги в промоция

Всеки клиент, който закупи пълен чифт диоптрични очила (рамка + 2 бр. стъкла от пакет минимум „Бронз“) получава правото на до 60% отстъпка на стъклата. Отстъпките по пакети стъкла са разпределени както следва: Бронз – 60% отстъпка, Сребро – 50% отстъпка, Злато – 40% отстъпка и Платина – 30% отстъпка.

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, освен в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.

1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

V. Заключителни постановления

1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията на посочения адрес за кореспонденция.VE Bulgaria EOOD, бул. Александър Стамболийски 30, София 1000
2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените на интернет страницата на Организатора поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

01.09.2022

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.