Общи условия

Стойността на ГАРАНЦИЯ + е 10% от стойността на поръчката след отстъпки. При пакет от 49/39 лв. стойността на ГАРАНЦИЯ + е 5,90 лв.
Валидността на ГАРАНЦИЯ + е 1 година от датата на получаване на готовата поръчка във всички оптики в България.

Предимства на услугата ГАРАНЦИЯ +:
– Еднократна смяна със същата или друга рамка на същата цена с отстъпка от 80%, за всеки повод и/или нараняване. Отстъпката е на база продажната цена от ценоразписа в деня на подмяната;
– Еднократна смяна на стъкло със стъкло на същата цена с отстъпка от 80%, за всеки повод и/или нараняване. Отстъпката е на база продажната цена от ценоразписа в деня на подмяната;

– 20% отстъпка за вас и вашето семейство при следваща покупка за период от 1 година
– Безплатна поддръжка на очилата – смяна на консумативи (винт и апликатори) и почистване

Гаранция + важи за:
– Случай на кражба или загуба на очила:
– Смяна на очилата в резултат на смяна на диоптъра.

Coming soon

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на постоянна оферта - програма „Купони за Семейство и приятели“.

 

I. Място и период

Програмата е валидна от 01.05.2022 г. до 31.05.2022 г. в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

 

Регламент на Програмата „Купони за Семейство и приятели “

1. От програмата може да се възползва всеки клиент (по-долу „Участник“), който направи поръчка за покупка на чифт диоптрични очила, включваща рамка и 2 диоптрични стъкла, от който и да е вид стъкла, посочени по-долу, а именно:

a. монофокални стъкла от пакет Бронз или извън определените пакети на стойност минимум 89 лева /с думи: осемдесет и девет лева/

б. стъкла Компютър или Офис

в. всички видове прогресивни стъкла

2. Информацията за пакетите стъкла е достъпна в оптиките и на интернет страницата на Организатора http://www.visionexpress-bg.com

3. Участникът, закупил чифт диоптрични очила от изброените в подточки от а) до в), получава купон, състоящ се от три части: отстъпка на стойност 50% при бъдеща покупка на втори чифт диоптрични очила или слънчеви очила с диоптър, отстъпка на стойност 25% при бъдеща покупка на слънчеви очила и 40лв. отстъпка за диоптрични очила с АР или 1лв. преглед без покупка.

4. Отстъпката от 50% може да бъде използвана при покупка на втори чифт диоптрични очила или слънчеви очила с диоптър само в същата оптика, в която е направена покупката на първия чифт съгласно точка II. 5, 6 и 7, по-долу от настоящия регламент. Останалите два ваучера за отстъпки могат да бъдат използвани във всяка друга оптика на ВЕ България. Затова и втора и трата част на талона могат да се подарят на членове на семейството или приятели.

5. Ако регулярната цена на втория чифт диоптрични очила или слънчеви очила с диоптър е равна или по-ниска от регулярната цена на първия чифт, Участникът получава 50% отстъпка от цената на втория чифт диоптрични или слънчеви очила с диоптър.

6. Ако цената на втория чифт диоптрични очила или слънчеви очила с диоптър е по-висока от регулярната цена на първия чифт, Участникът получава отстъпка на втория чифт очила, на стойност, която се равнява на 50% от регулярната цена на първия чифт диоптрични очила или слънчеви очила с диоптър.

7. Всички ваучери за отстъпки от „Талон за семейство и приятели“ може да бъдат използвани в рамките на 14 дни от датата на получаване на изпълнената първа поръчка за изработка на очилата по т.II.1, в оптиката, където дадената поръчка е реализирана.

8. Ваучерът за отстъпка на диоптрични очила може да бъде използван само от клиента, който е направил поръчката на първия чифт диоптрични очила. Не може да се отстъпва на други лица.

9. Ваучерът за отстъпка не може да бъде заменян с пари или с друг еквивалент, от него не се връща ресто.

10. Участникът, ползващ ваучер, доплаща разликата в цената, оставаща след приспадане на отстъпката от регулярната цена на втория чифт.

 

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, освен в случай, че в тях не е постановено обратното.

 

IV. Адрес за кореспонденция.

1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com

2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

 

V. Заключителни постановления

1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.

Организаторът запазва правото си да променя условията и срока на Програмата и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила. Информацията за промени в Регламента ще бъде достъпна в оптиките на Vision Express и публикувана от Организатора на интернет страницата http://www.visionexpress-bg.com/

2. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган

3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

София, 01.05.2022

Start typing and press Enter to search

Количка

Нямате артикули в количката.