Here is a short summary of this amazing promotion.

„Студентско намаление -20%“

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Студентско намаление -20%“.

I. Място и период

Промоционалната акция ще се проведе в периода от 01.12.2022 до 31.12.2022 включително, в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките, както и правилата на промоцията са достъпни на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Правила, стоки и услуги в промоция

1. В рамките на промоцията всеки посетител, който може да удостовери с документ, че е студент има право да получи намаление в размер на 20% при покупка на:
А. Пълен чифт диоптрични очила (рамка + 2 стъкла).
Б. Всички аксесоари, достъпни в асортимента на оптики Вижън Експрес.
В. Всички видове разтвори за контактни лещи, достъпни в асортимента на оптики Вижън Експрес.
Г. Всички слънчеви очила, достъпни в асортимента на оптики Вижън Експрес.
Д. Контактни лещи iWear, достъпни в асортимента на оптики Вижън Експрес.
E. При ползване на услуга очен преглед без покупка на пълен чифт диоптрични очила.

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, освен в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.

1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

V. Заключителни постановления

1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията на посочения адрес за кореспонденция.VE Bulgaria EOOD, бул. Александър Стамболийски 30, София 1000
2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените на интернет страницата на Организатора поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

01/12/2022

Start typing and press Enter to search

Количка

Нямате артикули в количката.