Here is a short summary of this amazing promotion.

До -40% отстъпка на рамки плюс -10% отстъпка на стъкла

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция

„До -40% отстъпка на рамки плюс -10% отстъпка на стъкла“.

I. Място и период

Промоционалната акция ще се проведе в периода от 01.06.2022 до 30.06.2022 включително, в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Правила, стоки и услуги в промоция

Всеки клиент, който закупи пълен чифт диоптрични очила (рамка + 2 бр. стъкла от пакет минимум „Бронз“) получава правото на до 40% отстъпка от цената на рамката на ниво марка по приложен списък + 10% отстъпка на стъкла. Двете отстъпки се комбинират. Отстъпката от 10% за стъкла се комбинира с всички налични рамки, включително и с рамки от Outlet зоните в оптиките.

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.

1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com

2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

V. Заключителни постановления

1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.

2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.

3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

01/06/2022

Start typing and press Enter to search

Количка

Нямате артикули в количката.