VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Регламент на промоционална акция „Кампания за прогресивни стъкла“

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долуОрганизатор”), на промоционална акция „Кампания за прогресивни стъкла“

 

I. Място и период

 

Промоционалната акция ще се проведе от 01.10.2021 до 31.10.2021 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

 

II. Правила, стоки и услуги  в промоция

 

1.        Всеки клиент, който закупи чифт диоптрични очила (рамка + 2 стъкла) с прогресивни стъкла пакет Бронз и пакет Сребро, получава отстъпка от 30% от цената на стъклата.

2.   Всеки клиент, който закупи чифт диоптрични очила (рамка + 2 стъкла) с прогресивни     стъкла пакет Злато и Платина, получава отстъпка от 50% от цената на стъклата.3.    Промоцията се отнася само за пълен чифт очила (рамка + две прогресивни стъкла)

 

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.

 

  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I.

 

V. Заключителни постановления

1.       В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.

2.       Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или  да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила. 

3.        Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

 

 

17.09.2021

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции