VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Регламент на промоционална акция „Световна седмица на зрението“

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Световна седмица на зрението“.

 

I. Място и период

 

Промоционалната акция ще се проведе в периода от 08.10.2021 до 14.10.2021 включително, в оптиките на Vision Express в България с изключение на оптиката в гр. Шумен. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

 

II. Правила, стоки и услуги в промоция

 

1. В периода на промоцията във времевия интервал от 13:00ч. – 16:00ч. клиентите могат да си направят безплатен очен тест с помощта на авторефрактометър. Прегледите са само за възрастни над 18г.

2. Клиентът ще получи информация в устна форма за общото състояние на зрението си, както и дали има нужда от корекции за близо и далеч. В случаите когато клиент пожелае да му се изработи чифт диоптрични очила в някоя от оптиките на „ВЕ България“ и заплати за това, тогава се издава рецепта за нуждите на тази изработка.

 

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

 

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, освен в случай, че в тях не е постановено обратното.

 

IV. Адрес за кореспонденция.

 

1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com

2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

 

V. Заключителни постановления

1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията на посочения адрес за кореспонденция.VE Bulgaria EOOD, бул. Александър Стамболийски 30, София 1000

2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените на интернет страницата на Организатора поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.

3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

 

08.10.2021

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции