VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Регламент на промоционална акция „Антирефлекс “

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Антирефлекс ”.

I. Място и период

 

Промоционалната акция ще се проведе от 01.09.2021 до 30.09.2021 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Правила, стоки и услуги в промоция

 

1.       В рамките на промоцията всеки клиент, закупил чифт монофокални диоптрични очила (рамка + 2 стъкла пакет Бронз или стъкла от по-висок ценови клас), получава закупените стъкла с антирефлексно покритие с отстъпка от 59 лева (сумата, която се доплаща за антирефлексно покритие).

2.       В рамките на промоцията всеки клиент, закупил чифт прогресивни диоптрични очила на стойност минимум 370 лева (рамка + 2 стъкла), получава закупените стъкла с антирефлексно покритие с отстъпка от 119 лева (сумата, която се доплаща за антирефлексно покритие).  

3.       В рамките на промоцията всеки клиент, закупил чифт офис прогресивни диоптрични очила (рамка + 2 стъкла), получава закупените стъкла с антирефлексно покритие с отстъпка от 69 лева (сумата, която се доплаща за антирефлексно покритие).   

 

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

 

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.

 

1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com

2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

 

V. Заключителни постановления

 

1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.

2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.

3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

 

01.09.2021

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции