VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Регламент на промоционална акция „Разпродажба до -80% на диоптрични рамки и слънчеви очила“

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер  175436176 (по-долуОрганизатор”), на промоционална акция Разпродажба до -80% на диоптрични рамки и слънчеви очила“.

 

I. Място и период

 

Промоционалната акция ще се проведе от 27.12.2021г. до 31.01.2022г. в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

 

II. Правила, стоки и услуги  в промоция

1.       Промоционалната акция се отнася за избрани модели слънчеви очила и диоптрични рамки, изложени във всяка оптика.

2.       В рамките на промоционалната акция „Разпродажба до -80% на диоптрични рамки и слънчеви очила“:

- клиентът получава намалението, което е отбелязано върху промоционалните лепенки до максимум 80% от цената на избрани диоптрични рамки, при покупката на чифт диоптрични очила (2 стъкла + диоптрична рамка).

- клиентът получава намалението, което е отбелязано върху промоционалните лепенки до максимум 80% намаление от цената на избрани модели слънчеви очила.

      3.   Това е сезонна разпродажба.

 

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД (Vision Express) партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.

  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски № 30, имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I.

V. Заключителни разпоредби

1.       В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на условията на промоцията.

2.       Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила. 

3.        Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова - пред съответния компетентен орган.

 

27.12.2021

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции