VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Новини и промоции

 • Регламент на промоционална акция „Студентско намаление -20%“

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Студентско намаление -20%“.

   

  I. Място и период

   

  Промоционалната акция ще се проведе в периода от 01.01.2022 до 31.01.2022 включително, в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките, както и правилата на промоцията са достъпни на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

   

  I. Правила, стоки и услуги в промоция

   

  1. В рамките на промоцията всеки посетител, който може да удостовери с документ, че е студент има право да получи намаление в размер на 20% при покупка на:

  А. Пълен чифт диоптрични очила (рамка + 2 стъкла).

  Б. Всички аксесоари, достъпни в асортимента на оптики Вижън Експрес.

  В. Всички видове разтвори за контактни лещи, достъпни в асортимента на оптики Вижън Експрес.

  Г. Всички слънчеви очила, достъпни в асортимента на оптики Вижън Експрес.

  Д. Контактни лещи iWear, достъпни в асортимента на оптики Вижън Експрес.

  E. При ползване на услуга очен преглед без покупка на пълен чифт диоптрични очила.

   

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

   

  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, освен в случай, че в тях не е постановено обратното.

   

  IV. Адрес за кореспонденция.

   

  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com

  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

   

  V. Заключителни постановления

   

  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията на посочения адрес за кореспонденция.VE Bulgaria EOOD, бул. Александър Стамболийски 30, София 1000

  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените на интернет страницата на Организатора поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.

  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

  01.01.2022

 • Регламент на промоционална акция „Дни на по-зрелите“

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долуОрганизатор”), на промоционална акция Дни на по-зрелите.

   

  I. Място и период

   

  Промоционалната акция ще се проведе от 01.01.2022 до 31.01.2022 в оптиките на Vision Express в България. Промоцията е валидна само  до 15:00 часа в делнични дни, от понеделник до петък. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

   

  II. Правила, стоки и услуги  в промоция

  1.       В рамките на промоцията всеки клиент, който удостовери с документ за самоличност , че е навършил  55 години, получава 10 лева /с думи десет лева/ отстъпка при покупка на чифт очила за корекция на зрението (рамка + 2 стъкла).

  2.       В рамките на промоционалната акция очният преглед за клиенти, удостоверили навършването на 55 години, е на цена 1 лев / с думи: един лев/. Очният преглед се заплаща, ако клиентът след извършване на очния преглед се откаже от покупка на очила.  

   

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

  IV. Адрес за кореспонденция.

   

  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30,“ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД, имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I.

   

  V. Заключителни постановления

  1.       В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.

  2.       Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или  да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила. 

  3.        Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

   01.01.2022

 • Регламент на промоционална акция „Разпродажба до -80% на диоптрични рамки и слънчеви очила“

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер  175436176 (по-долуОрганизатор”), на промоционална акция Разпродажба до -80% на диоптрични рамки и слънчеви очила“.

   

  I. Място и период

   

  Промоционалната акция ще се проведе от 27.12.2021г. до 31.01.2022г. в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

   

  II. Правила, стоки и услуги  в промоция

  1.       Промоционалната акция се отнася за избрани модели слънчеви очила и диоптрични рамки, изложени във всяка оптика.

  2.       В рамките на промоционалната акция „Разпродажба до -80% на диоптрични рамки и слънчеви очила“:

  - клиентът получава намалението, което е отбелязано върху промоционалните лепенки до максимум 80% от цената на избрани диоптрични рамки, при покупката на чифт диоптрични очила (2 стъкла + диоптрична рамка).

  - клиентът получава намалението, което е отбелязано върху промоционалните лепенки до максимум 80% намаление от цената на избрани модели слънчеви очила.

        3.   Това е сезонна разпродажба.

   

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД (Vision Express) партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

  IV. Адрес за кореспонденция.

  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски № 30, имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I.

  V. Заключителни разпоредби

  1.       В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на условията на промоцията.

  2.       Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила. 

  3.        Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова - пред съответния компетентен орган.

   

  27.12.2021

 • Регламент на промоционална акция „До 139лв. отстъпка на монофокални и до 319лв. отстъпка на прогресивни стъкла с антирефлекс“

  Регламент на промоционална акция „До 139лв. отстъпка на монофокални и до 319лв. отстъпка на прогресивни стъкла с антирефлекс“

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „До 319лв. отстъпка на прогресивни стъкла с антирефлекс”.

   

  I. Място и период

   

  Промоционалната акция ще се проведе в периода от 27.12.2021 до 31.01.2022 включително, в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

   

  II. Правила, стоки и услуги в промоция

   

  В рамките на промоцията, всеки клиент, закупил чифт диоптрични очила (рамка + 2 стъкла), получава отстъпка от цената, която може да бъде максимално 319лв. при избор на мултифокални стъкла с минимум антирефлексно покритие. Точният размер на отстъпката при различните категории стъкла е дефиниран в зависимост от техните характеристики. Повече подробности ще намерите в оптиките на Vision Express.

   

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

   

  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, освен в случай, че в тях не е постановено обратното.

   

  IV. Адрес за кореспонденция.

   

  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com

  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

   

  V. Заключителни постановления

   

  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията на посочения адрес на кореспонденция

  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените на интернет страницата на Организатора поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.

  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова - пред съответния компетентен орган.

  27.12.2021

 • Регламент на промоционална акция „-30% на контактни лещи iWear“

  Регламент на промоционална акция „-30% на контактни лещи iWear“

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „-30% на еднодневни контактни лещи iWear“.

   

  I. Място и период

   

  Промоционалната акция ще се проведе в периода от 01.01.2022 до 31.01.2022 включително, в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките, както и правилата на промоцията са достъпни на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

   

  II. Правила, стоки и услуги в промоция

   

  При покупка на цяла кутия от еднодневните контактни лещи iWear клиентът получава 30% отстъпка от цената на лещите.

   

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

   

  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, освен в случай, че в тях не е постановено обратното.

   

  IV. Адрес за кореспонденция.

   

  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com

  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

   

  V. Заключителни постановления

  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията на посочения адрес за кореспонденция.VE Bulgaria EOOD, бул. Александър Стамболийски 30, София 1000

  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените на интернет страницата на Организатора поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.

  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

   

  01.01.2022

 • Нашите оптики за отворени

  Нашите оптики за отворени

  Всички оптики на Vision Express са отворени и продължават да работят при стандартно работно време, спазвайки необходимите противоепидемични мерки.
  За повечето от нашите оптики, достъпът остава свободен! А във връзка с новите разпоредби на Министерство на здравеопазването от 21.10.2021 - при посещение на търговски центрове, където се намират и няколко от нашите магазини, не забравяйте да представите някой от изисканите Covid документи.
  Ако не можете да ни посетите, но имате поръчани диоптрични очила, контактни лещи и аксесоари или други артикули, ние ще се погрижим прочъката ви да достигне до вашата врата.
  Свържете се със съответната ни оптика, за да уточните детайлите

Новини и промоции Новини и промоции