VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

-25% за втори чифт слънчеви очила

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „25% за втори чифт слънчеви очила“

I. Място и период
Промоционалната акция ще се проведе от 01.12.2019 до 31.12.2019 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Правила, стоки и услуги в промоция
1. В рамките на промоцията, при покупка на 2 чифта слънчеви очила, клиентът получава 25% отстъпка от цената на втория чифт слънчеви очила.
2. Първият чифт очила, закупен от клиента, е на регулярна цена без отстъпка.
3. За втори чифт по смисъла на промоцията се приема чифтът слънчеви очила, който е на по-ниска цена.
4. За да получи отстъпка от 25% на втория чифт очила клиентът трябва да изпълни следните условия:
а). да направи еднократна и едновременна покупка на 2 чифта слънчеви очила(2 чифта слънчеви очила на една касова бележка)
б). Отстъпката се прилага спрямо регулярната цена на онзи чифт слънчево очила, който е с по-ниска регулярна цена.
5. Акцията не обхваща слънчеви очила с диоптрични стъкла
6. Акцията се отнася за всички слънчеви очила, достъпни в оптиката, с изключение на посочените в т. II, 5.

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.
1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

V. Заключителни постановления
1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.
2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

01.12.2019

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции