VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

-25% за втори чифт слънчеви очила

Регламент на промоционална акция „-25% за втори чифт слънчеви очила“ 


Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „25% за втори чифт слънчеви очила“ 


I. Място и период 


Промоционалната акция ще се проведе от 01.03.2020 до 31.03.2020 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/


II. Правила, стоки и услуги  в промоция

 1. В рамките на промоцията, при покупка на 2 чифта слънчеви очила, клиентът получава 25% отстъпка от цената на втория чифт слънчеви очила. 

 2. Първият чифт очила, закупен от клиента, е на регулярна цена без отстъпка.

 3. За втори чифт по смисъла на промоцията се приема чифтът слънчеви очила, който е на по-ниска цена.

 4. За да получи отстъпка от 25% на втория чифт очила клиентът трябва да изпълни следните условия: 

а). да направи еднократна и едновременна покупка  на 2 чифта слънчеви очила(2 чифта слънчеви очила на една касова бележка) 

б). Отстъпката се прилага спрямо регулярната цена на  онзи чифт слънчево очила, който е с по-ниска регулярна цена. 

 1. Акцията не обхваща слънчеви очила с диоптрични стъкла

 2. Акцията се отнася за всички слънчеви очила, достъпни в оптиката, с изключение на посочените в т. II,  5.


III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция. 


 1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД имейл адрес: info@visionexpress-bg.com 

 2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I. 


V. Заключителни постановления

 1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията. 

 2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или  да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.  

 3.  Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.


01.03.2020


 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции