VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

2 чифта слънчеви очила Polaroid само за 189 лв!

2 чифта слънчеви очила Polaroid само за 189 лв!

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция  „2 чифта слънчеви очила Polaroid за 189 лева“

I. Място и период 
Промоционалната акция ще се проведе от 01.04.2019 до 30.04.2018 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Правила, стоки и услуги  в промоция
1. Акцията обхваща всички слънчеви очила с марка Polaroid, достъпни в оптиките на Vision Express
2. От промоционалната акция може да се възползва всеки клиент, който направи едновременна покупка на 2 (с думи: два) чифта слънчеви очила с марка Polaroid в периода на акцията.
3. Под едновременна покупка разбираме, че двата продукта са закупени на един и същи касов бон. 
4. Клиентът, закупил два чифта слънчеви очила марка Polaroid, получава двата продукта на промоционална обща цена от 189 (с думи: сто осемдесет и девет) лева.

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция. 
1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com 
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I. 

V. Заключителни постановления
1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията. 
2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или  да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.  
3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

01.04.2019

Гаранция+

80%
Отстъпка
при всякакъв
вид повреди
20%
отстъпка
при следваща
покупка
Новини и промоции Новини и промоции