VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Свети Валентин

Свети Валентин

Регламент на промоционална акция „Св. Валентин“ 


Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Св. Валентин“ 


I. Място и период 


Промоционалната акция ще се проведе от 06.02.2020 до 29.02.2020 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/


II. Правила, стоки и услуги  в промоция


  1. В рамките на промоцията клиентът ще получи 30% отстъпка при покупка на:

  • пълен чифт очила (рамка + 2 стъкла), като отстъпката е от цената на целия чифт;

  • слънчеви очила;

  • контактни лещи.


III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция. 


  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД имейл адрес: info@visionexpress-bg.com 

  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I. 


V. Заключителни постановления


  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията. 

  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или  да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.  

  3.  Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.


10.02.2020


 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции