VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Регламент на промоционална акция „-30% на всички слънчеви очила Polaroid“

Регламент на промоционална акция „-30% на всички слънчеви очила Polaroid +5% допълнителна отстъпка при участие в игра“

 

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долуОрганизатор”), на промоционална акция „-30%   на всички слънчеви очила Polaroid +5% допълнителна отстъпка при участие в игра“

 

I. Място и период

 

Промоционалната акция ще се проведе от 01.06.2021 до 30.06.2021 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

 

II. Правила, стоки и услуги  в промоция

 

1.       В рамките на промоцията, при покупка на всички модели слънчеви очила Polaroid ще бъде дадена отстъпка от 30% от стойността им +5% допълнителна отстъпка при потвърдено участие в игра.

2.       Всяко лице, което е клиент на Организатора (оттук насетне наричан „Участник“), което има уникален код за отстъпка, даващ му право на отстъпка при закупуване на слънчеви очила Polaroid (не оптични) (оттук насетне наричан „Код за отстъпка“) може да участва в промоцията.

3.       Кодът за отстъпка може да бъде закупен чрез посещение на уеб страницата brigthenyourcolor.com, независимо от участието в играта, налична на тази уеб страница, с възможност за правене на снимки, след което се генерира GIF.

4.       Собственикът на brightenyourcolor.com и организаторът на гореспоменатите игри с възможност за правенето на снимки е Safilo Group S.p.A.

5.       Организаторът не е отговорен за работата и функционалността на приложението BrightenYourColors. Всички оплаквания във връзка с него трябва да се докладват на неговия собственик, т.е. на адрес info@safilo.com.

6.       Участник, който притежава код за отстъпка, който направи поръчка за закупуване на слънчеви очила Polaroid (не оптични), налични в дадена оптика или в онлайн магазина, по време на промоционалната кампания, има право на отстъпка от 35% от своята покупка. % (оттук насетне наричана „Отстъпка“).

7.       Отстъпката се прилага така, че редовната цена на слънчевите очила, избрани от участника, в съответствие с разпоредбите на регламента, се понижава със сума, равняваща се на 35% от тяхна редовна цена.

8.       Промоционалната кампания включва всички слънчеви очила Polaroid (не оптични), налични в оптиките.

9.       Купонът за отстъпка не може да бъде върнат и не е средство за плащане. Отстъпката не е валидна срещу осребряване или срещу друг паричен еквивалент, както и ако остатъкът от нея не е използван.

10.   Организаторът си запазва правото да откаже на участник да участва в промоцията въз основа на код за отстъпка, който не може да бъде разчетен, който е повреден или по друг начин събужда съмнения относно неговата автентичност.

11.   Условието за използване на кодът за отстъпка в оптика е той да бъде представен от участника на служител в оптиката на мобилно устройство, като мобилен телефон, смартфон, таблет и т.н. или правилният код за отстъпка точно преди покупката.

12.   Условията за използване на кода за отстъпка в онлайн магазина е добавянето на продукт или продукти, включени в промоцията в кошницата, щракване върху полето „Притежавате ли код за отстъпка?“ и въвеждането на правилния код за отстъпка и следването на съобщенията, дадени от уеб страницата.

13.   Крайната цена на покупките, направени в онлайн магазина е видима в кошницата, преди завършването на транзакцията на закупуване.

 

 

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.

 

  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I.

 

V. Заключителни постановления

1.       В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.

2.       Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или  да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила. 

3.        Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

 

01.06.2021

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции