VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Регламент на промоционална акция „До -50% на монофокални и прогресивни стъкла с антирефлекс“

Регламент на промоционална акция „До -50% на монофокални и прогресивни стъкла с антирефлекс“

 

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „До -50% на монофокални и прогресивни стъкла с антирефлекс”.

 

I. Място и период

 

Промоционалната акция ще се проведе в периода от 01.06.2021 до 30.06.2021 включително, в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

 

II. Правила, стоки и услуги в промоция

 

1. В рамките на промоцията всеки клиент, закупил чифт диоптрични очила (рамка + 2 стъкла) с монофокални и прогресивни диоптрични стъкла с антирефлексно покритие, получава отстъпка до 50% от цената на закупените стъкла, като точният размер на отстъпката е определен в списък според вида на пакета. Повече подробности ще намерите в оптиките на Vision Express.

 

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

 

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, освен в случай, че в тях не е постановено обратното.

 

IV. Адрес за кореспонденция.

 

1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com

2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

 

V. Заключителни постановления

 

1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията на посочения адрес на кореспонденция

2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените на интернет страницата на Организатора поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.

3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова - пред съответния компетентен орган.

01.06.2021

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции