VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Регламент на промоционална акция „Разпродажба до -80% на слънчеви очила“

Регламент на промоционална акция „Разпродажба до -80% на слънчеви очила“

Регламент на промоционална акция „Разпродажба до -80% на слънчеви очила“ 


Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер  175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Разпродажба до -80% на слънчеви очила“.


I. Място и период 

Промоционалната акция ще се проведе от 01.10.2020г. до 31.10.2020г. в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Правила, стоки и услуги  в промоция

  1. Промоционалната акция се отнася за избрани модели слънчеви очила, изложени във всяка оптика. 

  2. В рамките на промоционалната акция „„Разпродажба до -80% на слънчеви очила“:

- клиентът получава намалението, което е отбелязано върху промоционалните лепенки до максимум 80% намаление от цената на избрани модели слънчеви очила.

      3.   Това е сезонна разпродажба. 

     4.   Всеки клиент, който си закупи слънчеви очила, може да си купи допълнително слънчеви очила SEEN (който и да е модел от  цена 39лв./49лв.) за сумата от 10лв. 


III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД (Vision Express) партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното. 

IV. Адрес за кореспонденция. 

  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски № 30, имейл адрес: info@visionexpress-bg.com 

  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I. 

V. Заключителни разпоредби 

  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на условията на промоцията.

  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.  

  3.  Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова - пред съответния компетентен орган.


01.10.2020


 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции