VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Регламент на промоционална акция „Кампания за прогресивни стъкла“

Регламент на промоционална акция „Кампания за прогресивни стъкла“

Регламент на промоционална акция „Кампания за прогресивни стъкла“


Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express,

вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на

правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция

„Кампания за прогресивни стъкла“


I. Място и период

Промоционалната акция ще се проведе от 01.02.2019 до 29.02.2020 в оптиките на Vision Express

в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/


II. Правила, стоки и услуги в промоция

1. Всеки клиент, който закупи чифт диоптрични очила (рамка + 2 стъкла) с прогресивни

стъкла пакет Бронз и пакет Сребро, получава отстъпка от 30% от цената на стъклата.

2. Всеки клиент, който закупи чифт диоптрични очила (рамка + 2 стъкла) с прогресивни

стъкла пакет Злато и Платина, получава отстъпка от 50% от цената на стъклата.

3. Промоцията се отнася само за пълен чифт очила (рамка + две прогресивни стъкла)

4. Промоцията не важи за клиенти, които пазаруват на безкасов абонаментен принцип

чрез допълнително здравно осигуряване към Булстрад.


III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления,

промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е

постановено обратното.


IV. Адрес за кореспонденция.

1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал.

Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com

2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express,

посочени по-горе в точка I.


V. Заключителни постановления

1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се

обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на

постановленията.

2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция

и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни

преди влизането им в сила.

3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по

взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.


01.02.2020


 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции