VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Регламент на промоционална акция „Диоптрични рамки HUGO“

Регламент на промоционална акция „Диоптрични рамки HUGO“

Регламент на промоционална акция „Диоптрични рамки HUGO“ 


Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Диоптрични рамки HUGO“


I. Място и период 


Промоционалната акция ще се проведе от 01.10.2020 до 30.11.2020 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/


II. Правила, стоки и услуги  в промоция


В рамките на промоцията клиентът ще получи 100лв. отстъпка при покупка на:

  • пълен чифт очила с диоптрични рамки HUGO (рамка + 2 стъкла) при поръчка на минимум пакет „Бронз“ , а отстъпката е от цената на целия чифт;


III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция. 


  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД имейл адрес: info@visionexpress-bg.com 

  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I. 


V. Заключителни постановления


  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията. 

  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или  да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.  

  3.  Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.


01.10.2020

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции