VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Промоция за слънчеви очила

Промоция за слънчеви очила

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Миксирай колкото си искаш“

I. Място и период
Промоционалната акция ще се проведе от 01.03.2019 до 31.03.2019 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Правила, стоки и услуги в промоция
1. Акцията обхваща слънчеви очила от ексклузивните марки на Vision Express: Seen, Solaris, Solaris Polarized, InStyle, C-Line, Unofficial, Heritage, Sensaya, Julius.
2. Клиентът може да закупи два чифта произволни очила от марките:
• Seen, Solaris и InStyle за 89 лв. (с думи: осемдесет и девет лева);
• C-Line, Unofficial и Solaris Polarized за 149 лв. (с думи: сто четиридесет и девет лева);
• Heritage, Sensaya, Julius за 249 лв. (с думи: двеста четиридесет и девет лева).

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.
1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

V. Заключителни постановления
1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.
2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

01.03.2019

Гаранция+

80%
Отстъпка
при всякакъв
вид повреди
20%
отстъпка
при следваща
покупка
Новини и промоции Новини и промоции