VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Диоптрични рамки с -52% намаление

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „-52% на диоптрични рамки“

I. Място и период
Промоционалната акция ще се проведе от 16.09.2017 до 30.09.2017 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Правила, стоки и услуги в промоция
1. Промоционалната акция се отнася за всички модели диоптрични рамки, изложени на специално и отделно обособено и обозначено място във всяка оптика.
2. При покупка на чифт диоптрични очила (2 стъкла + диоптрична рамка) от всички ексклузивни марки на Vision Express, клиентът получава намаление от 52% процента от цената на диоптричната рамка. Списък на ексклузивните марки на Vision Express ще намерите в Приложение 1.
3. При покупка на чифт диоптрични очила (2 стъкла + диоптрична рамка) от останалите (не ексклузивни) марки, предлагани в оптиките Vision Express, клиентът получава отстъпка от 20% от цената на диоптричната рамка.
4. В рамките на тази промоционална акция не се предоставя намаление за стъкла. „Ексклузивни марки“ по смисъла на този регламент се отнася само до марката на диоптричните рамки.

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.
1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

V. Заключителни постановления
В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията. 2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила. 3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

Гаранция+

80%
Отстъпка
при всякакъв
вид повреди
20%
отстъпка
при следваща
покупка
Новини и промоции Новини и промоции