VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Миксирай колкото си искаш

Миксирай колкото си искаш

„Миксирай колкото си искаш“

 

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция

„Миксирай колкото си искаш“

 

I. Място и период

 

Промоционалната акция ще се проведе от 01.04.2021 до 30.04.2021 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

 

II. Правила, стоки и услуги  в промоция

1.       Акцията обхваща слънчеви очила от ексклузивните марки на Vision Express: Seen, Seen kids, Solaris, Solaris kids, Solaris Polarized, C-Line, InStyle, Havaianas, DbyD, Unofficial, Heritage, Heritage JL, Julius, Sensaya, Sensaya Swarovski.

2.       Клиентът може да закупи два чифта произволни очила от марките:

Seen, Seen kids, Solaris, Solaris kids и Solaris Polarized за 79 лв. (с думи: седемдесет и девет лева);

C-Line, InStyle, Havaianas, DbyD и Unofficial за 129 лв. (с думи: сто двадесет и девет лева);

Heritage, Heritage JL, Julius, Sensaya и Sensaya Swarovski за 229 лв. (с думи: двеста двадесет и девет лева).

 

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления

Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.

  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I.

 

V. Заключителни постановления

1.       В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.

2.       Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или  да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила. 

3.        Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

 

01.04.2021

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции