VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

„Еднодневни контактни лещи iWear 7 + 3 безплатни“

„Еднодневни контактни лещи iWear 7 + 3 безплатни“

Регламент на промоционална акция „Еднодневни контактни лещи iWear 7 + 3 безплатни“


Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Еднодневни контактни лещи iWear 7 + 3 безплатни“.

 

I. Място и период 


Промоционалната акция ще се проведе в периода от 01.09.2020 до 31.10.2020 включително, в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките, както и правилата на промоцията са достъпни на страница: http://www.visionexpress-bg.com/ 


II. Правила, стоки и услуги в промоция 


При покупка на 7 (седем) броя еднодневни контактни лещи iWear клиентът получава още 3 (три) броя безплатно. 


III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления 


Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, освен в случай, че в тях не е постановено обратното. 


IV. Адрес за кореспонденция. 


1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com 

2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I. 


V. Заключителни постановления 

1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията на посочения адрес за кореспонденция.VE Bulgaria EOOD, бул. Александър Стамболийски 30, София 1000 

2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените на интернет страницата на Организатора поне 3 календарни дни преди влизането им в сила. 

3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган. 


01.09.2020

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции