VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

До 80% намаление!

До 80% намаление!

Регламент на промоционална акция „Разпродажба до -80% на диоптрични рамки и слънчеви очила“

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express,
вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на
правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция
„Разпродажба до -80% на диоптрични рамки и слънчеви очила“.

I. Място и период
Промоционалната акция ще се проведе от 16.12.2019г. до 29.02.2020г. в оптиките на Vision
Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-
bg.com/

II. Правила, стоки и услуги в промоция
1. Промоционалната акция се отнася за избрани модели слънчеви очила и диоптрични
рамки, изложени във всяка оптика.
2. В рамките на промоционалната акция „„Разпродажба до -80% на диоптрични рамки и
слънчеви очила“:
- клиентът получава намалението, което е отбелязано върху промоционалните лепенки
до максимум 80% от цената на избрани диоптрични рамки, при покупката на чифт
диоптрични очила (2 стъкла + диоптрична рамка).
- клиентът получава намалението, което е отбелязано върху промоционалните лепенки
до максимум 80% намаление от цената на избрани модели слънчеви очила.
3. Това е сезонна разпродажба.

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления,
промоции или с подписани от „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД (Vision Express) партньорски договори, в
случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.
1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес: гр. София, бул. Ал.
Стамболийски № 30, имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express,
посочени по-горе в точка I.

V. Заключителни разпоредби
1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се
обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на условията на
промоцията.
2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция
и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди
влизането им в сила.
3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по
взаимно съгласие, а при липса на такова - пред съответния компетентен орган.

16.12.2019

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции