VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

До 40% отстъпка на дамски рамки

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „до 40% отстъпка на дамски рамки”.

I. Място и период
Промоционалната акция ще се проведе от 08.03.2018 до 18.03.2018 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Правила, стоки и услуги в промоция
1. Право на участие в промоцията има всеки клиент, който в периода на промоционалната акция, направи поръчка за покупка на чифт диоптрични очила (рамка + 2 стъкла) с дамски диоптрични рамки.
2. Дамски диоптрични рамки са рамките, които имат означение „F“ или „W“ върху чиповете, които се намират на дръжките на очилата.
3. В рамките на акцията всеки клиент, който купи чифт диоптрични очила (рамки + 2 стъкла), които отговарят на горепосочените условия, получава 40% отстъпка от регулярната цена на рамките за марките Sensaya, Heritage, C-line, 5th Avenue и 30% отстъпка за всички останали марки. Не се прилага отстъпка за цената на стъклата.

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.
1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

V. Заключителни постановления
1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.
2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

Гаранция+

80%
Отстъпка
при всякакъв
вид повреди
20%
отстъпка
при следваща
покупка
Новини и промоции Новини и промоции