VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

До -90% на диоптрични рамки

До -90% на диоптрични рамки

Регламент на промоционална акция „Разпродажба до -90% на диоптрични рамки“

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер  175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Разпродажба до -90% на диоптрични рамки”.

I. Място и период 
Промоционалната акция ще се проведе от 01.08.2019 г. до 31.08.2019г. в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Правила, стоки и услуги  в промоция
1. Промоционалната акция се отнася за всички модели диоптрични рамки. Списъкът на моделите се намира в приложение номер 1 към настоящия регламент. Слънчевите очила, включени в промоцията, са означени в оптиките със специални промоционални лепенки, които показват процента на намалението, с посочване на  новата цена  и зачеркване на старата цена. 
2. Това е сезонна разпродажба. 
3. При покупка на диоптрични рамки клиентът получава намалението, което е отбелязано в приложение номер 1 и върху промоционалните лепенки. 

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД (Vision Express) партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното. 

IV. Адрес за кореспонденция. 
1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски № 30, имейл адрес: info@visionexpress-bg.com 
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I. 

V. Заключителни разпоредби 
1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на условията на промоцията.
2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.  
3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова - пред съответния компетентен орган.

01.08.2019

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции