VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

До -70% на монофокални, офис и прогресивни стъкла с антирефлекс

До -70% на монофокални, офис и прогресивни стъкла с антирефлекс

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „До -70% на монофокални, офис и прогресивни стъкла с антирефлекс”. 
 
I. Място и период  
 
Промоционалната акция ще се проведе в периода от 01.12.2018 до 24.12.2018 включително,  в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: 
http://www.visionexpress-bg.com/ 
 
II. Правила, стоки и услуги  в промоция 
1. В рамките на промоцията всеки клиент, закупил чифт диоптрични очила (рамка + 2 стъкла) с монофокални, офис и прогресивни диоптрични стъкла с антирефлексно покритие, получава отстъпка до 70% от цената на закупените стъкла, като точният размер на отстъпката е определен в  списък според вида на пакета.  
2. Списъкът с размера на отстъпките се намира в приложение номер 1 към настоящия Регламент (Приложение 1_До -70% на монофокални, офис и прогресивни стъкла с антирефлекс_Нива на отстъпки). 
 
III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления 
Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, освен в случай, че в тях не е постановено обратното. 

IV. Адрес за кореспонденция.  
1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски 30, имейл адрес: info@visionexpress-bg.com  
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка  I.  
 
V. Заключителни постановления 
1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията на посочения адрес на кореспонденция 
2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или  да я преустанови чрез оповестяване на промените на интернет страницата на Организатора поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.   
3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова - пред съответния компетентен орган. 
 
01.12.2018 

Гаранция+

80%
Отстъпка
при всякакъв
вид повреди
20%
отстъпка
при следваща
покупка
Новини и промоции Новини и промоции