VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Детски слънчеви очила на цена от 15 лв.

Детски слънчеви очила на цена от 15 лв.

Регламент на промоционална акция „Детски слънчеви очила на цена от 15лв.“

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Детски слънчеви очила на цена от 15лв.“

I. Място и период 
Промоционалната акция ще се проведе от 25.07.2019 до 31.08.2019 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/ 

II. Правила, стоки и услуги в промоция 
1. Промоционалната акция се отнася за определени модели детски слънчеви очила, които ще струват 15лв. 

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления 
Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното. 

IV. Адрес за кореспонденция. 
1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com 
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I. 

V. Заключителни постановления 
1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията. 
2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила. 
3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган . 

25.07.2019

 

Вижте
тенденциите
за пролет/лято
2019
Вижте
слънчевите
очила в каталога
Solaris
Новини и промоции Новини и промоции