VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Голяма зимна разпродажба - до -72%

Голяма зимна разпродажба - до -72%

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по долу „Организатор”), на промоционална акция „Голяма разпродажба“

I. Място и период
Промоционалната акция ще се проведе от 27.12.2018 до 28.02.2019 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Правила, стоки и услуги в промоция
1. Промоционалната акция се отнася за всички модели диоптрични рамки, изложени на специално и отделно обособено и обозначено място във всяка оптика.
2. При покупка на чифт диоптрични очила със стъкла от пакет минимум Бронз (2 стъкла с антирефлекс + диоптрична рамка) клиентът получава намалението, което е отбелязано в приложение номер 1 и върху промоционалните лепенки. В рамките на тази промоционална акция не се предоставя намаление за стъкла.
3. Това е сезонна разпродажба.

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция.
1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express,
посочени по-горе в точка I.

V. Заключителни постановления
1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.
2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по
взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган .

Гаранция+

80%
Отстъпка
при всякакъв
вид повреди
20%
отстъпка
при следваща
покупка
Новини и промоции Новини и промоции