VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Безплатно антирефлексно покритие от Vision Express!

Безплатно антирефлексно покритие от Vision Express!

Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Антирефлекс ”.

I. Място и период
Промоционалната акция ще се проведе от 01.05.2019 до 31.05.2019 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

II. Правила, стоки и услуги в промоция 
1. В рамките на промоцията всеки клиент, закупил чифт монофокални диоптрични очила (рамка + 2 стъкла пакет Бронз или стъкла от по-висок ценови клас), получава закупените стъкла с антирефлексно покритие с отстъпка от 59 лева (сумата, която се доплаща за антирефлексно покритие). 
2. В рамките на промоцията всеки клиент, закупил чифт прогресивни диоптрични очила на стойност минимум 370 лева (рамка + 2 стъкла), получава закупените стъкла с антирефлексно покритие с отстъпка от 119 лева (сумата, която се доплаща за антирефлексно покритие).  
3. В рамките на промоцията всеки клиент, закупил чифт офис прогресивни диоптрични очила (рамка + 2 стъкла), получава закупените стъкла с антирефлексно покритие с отстъпка от 69 лева (сумата, която се доплаща за антирефлексно покритие).   

III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления 
Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

IV. Адрес за кореспонденция. 
1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com 
2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I. 

V. Заключителни постановления 
1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията. 
2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила. 
3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган. 

01.05.2019

Гаранция+

80%
Отстъпка
при всякакъв
вид повреди
20%
отстъпка
при следваща
покупка
Новини и промоции Новини и промоции