VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Новини и промоции

 • До 80% намаление!

  До 80% намаление!

  Регламент на промоционална акция „Разпродажба до -80% на диоптрични рамки и слънчеви очила“

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express,
  вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на
  правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция
  „Разпродажба до -80% на диоптрични рамки и слънчеви очила“.

  I. Място и период
  Промоционалната акция ще се проведе от 16.12.2019г. до 31.01.2020г. в оптиките на Vision
  Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-
  bg.com/

  II. Правила, стоки и услуги в промоция
  1. Промоционалната акция се отнася за избрани модели слънчеви очила и диоптрични
  рамки, изложени във всяка оптика.
  2. В рамките на промоционалната акция „„Разпродажба до -80% на диоптрични рамки и
  слънчеви очила“:
  - клиентът получава намалението, което е отбелязано върху промоционалните лепенки
  до максимум 80% от цената на избрани диоптрични рамки, при покупката на чифт
  диоптрични очила (2 стъкла + диоптрична рамка).
  - клиентът получава намалението, което е отбелязано върху промоционалните лепенки
  до максимум 80% намаление от цената на избрани модели слънчеви очила.
  3. Това е сезонна разпродажба.

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления,
  промоции или с подписани от „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД (Vision Express) партньорски договори, в
  случай, че в тях не е постановено обратното.

  IV. Адрес за кореспонденция.
  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес: гр. София, бул. Ал.
  Стамболийски № 30, имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express,
  посочени по-горе в точка I.

  V. Заключителни разпоредби
  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се
  обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на условията на
  промоцията.
  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция
  и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди
  влизането им в сила.
  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по
  взаимно съгласие, а при липса на такова - пред съответния компетентен орган.

  16.12.2019

 • Промоция за контактни лещи!

  Промоция за контактни лещи!

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Еднодневни контактни лещи iWear 7 + 3 безплатни“.

  I. Място и период
  Промоционалната акция ще се проведе в периода от 01.12.2019 до 31.01.2020 г включително, в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките, както и правилата на промоцията са достъпни на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

  II. Правила, стоки и услуги в промоция
  При покупка на 7 (седем) броя еднодневни контактни лещи iWear клиентът получава още 3 (три) броя безплатно.

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, освен в случай, че в тях не е постановено обратното.

  IV. Адрес за кореспонденция.
  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

  V. Заключителни постановления
  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията на посочения адрес за кореспонденция.VE Bulgaria EOOD, бул. Александър Стамболийски 30, София 1000
  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените на интернет страницата на Организатора поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

  01.12.2019

 • Каталог слънчеви очила Solaris


  Каталогът на Solaris е тук!

  Имаме свежи попълнения. Имаме и любимите ти класики.
  Избери слънчевите очила за своя стил.


  Разгледай най-слънчевите тенденции за пролет/лято 2019.


 • -25% за втори чифт слънчеви очила

  -25% за втори чифт слънчеви очила

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „25% за втори чифт слънчеви очила“

  I. Място и период
  Промоционалната акция ще се проведе от 01.12.2019 до 31.12.2019 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

  II. Правила, стоки и услуги в промоция
  1. В рамките на промоцията, при покупка на 2 чифта слънчеви очила, клиентът получава 25% отстъпка от цената на втория чифт слънчеви очила.
  2. Първият чифт очила, закупен от клиента, е на регулярна цена без отстъпка.
  3. За втори чифт по смисъла на промоцията се приема чифтът слънчеви очила, който е на по-ниска цена.
  4. За да получи отстъпка от 25% на втория чифт очила клиентът трябва да изпълни следните условия:
  а). да направи еднократна и едновременна покупка на 2 чифта слънчеви очила(2 чифта слънчеви очила на една касова бележка)
  б). Отстъпката се прилага спрямо регулярната цена на онзи чифт слънчево очила, който е с по-ниска регулярна цена.
  5. Акцията не обхваща слънчеви очила с диоптрични стъкла
  6. Акцията се отнася за всички слънчеви очила, достъпни в оптиката, с изключение на посочените в т. II, 5.

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

  IV. Адрес за кореспонденция.
  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

  V. Заключителни постановления
  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.
  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

  01.12.2019

 • Дни на по-зрелите във Vision Express

  Дни на по-зрелите във Vision Express

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Дни на по-зрелите”.

  I. Място и период
  Промоционалната акция ще се проведе от 01.12.2019 до 31.01.2020 в оптиките на Vision Express в България. Промоцията е валидна само до 15:00 часа в делнични дни, от понеделник до
  петък. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

  II. Правила, стоки и услуги в промоция
  1. В рамките на промоцията всеки клиент, който удостовери с документ за самоличност, че е навършил 55 години, получава 10 лева /с думи десет лева/ отстъпка при покупка на чифт очила за корекция на зрението (рамка + 2 стъкла).
  2. В рамките на промоционалната акция очният преглед за клиенти, удостоверили навършването на 55 години, е на цена 1 лев / с думи: един лев/. Очният преглед се заплаща, ако клиентът след извършване на очния преглед се откаже от покупка на очила.

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

  IV. Адрес за кореспонденция.
  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30,“ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД, имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

  V. Заключителни постановления
  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.
  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

  01.01.2020

 • Биомиметични контактни лещи за многократна употреба

  Биомиметични контактни лещи за многократна употреба

  Описание
  Биомиметични контактни лещи за многократна употреба
  Характеристики Преимущества
  Съдържат AquAtract™ за подобрена биосъвместимост. Способства за свързване на водорода от водата с материала на лещата, което води до задържане на вода и подобрено време за носене.
  Широк параметричен диапазон. Подходяща за по-голям брой пациенти.
  UV-A и UV-B защита. Защита на очите от вредните ултравиолетови (UV) лъчи.
  Улеснена употреба. По-лесно поставяне от пациента.
  Високи нива на успешно повторно поставяне. Оптимизираният дизайн гарантира взаимозаменяемост с лещите за еднократна употреба, произвеждани от други водещи производители.

 • iWear Бонус карта в оптики Vision Express

  iWear Бонус карта в оптики Vision Express

  1. Всяка покупка на продукти с марката iWear ви нови допълнителен бонус от 10% остъпка за всички продукти с марката iWear
  2. Стойността на отстъпката при всяка от шестте покупки се вписва в талона на определеното за целта място.
  3. Сумата от шестте отстъпки представлява левова отстъпка, която можете да използвате при седмата покупка на контактни лещи и разтвори с марката iWear.

Новини и промоции Новини и промоции