VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Новини и промоции

 • До -70% на монофокални, офис и прогресивни стъкла с антирефлекс

  До -70% на монофокални, офис и прогресивни стъкла с антирефлекс

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express,
  вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на
  правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „До 70%
  на монофокални и прогресивни стъкла с антирефлекс”.

  I. Място и период
  Промоционалната акция ще се проведе в периода от 01.09.2018 до 30.09.2018 включително, в
  оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница:
  http://www.visionexpress-bg.com/

  II. Правила, стоки и услуги в промоция
  1. В рамките на промоцията всеки клиент, закупил чифт диоптрични очила (рамка + 2
  стъкла) с монофокални, офис и прогресивни диоптрични стъкла с антирефлексно
  покритие, получава отстъпка до 70% от цената на закупените стъкла, като точният размер
  на отстъпката е определен в списък според вида на пакета.
  2. Списъкът с размера на отстъпките се намира в приложение номер 1 към настоящия
  Регламент (Приложение 1_До -70% на монофокални, офис и прогресивни стъкла с
  антирефлекс_Нива на отстъпки).

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления,
  промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, освен в случай, че в тях не е
  постановено обратното.

  IV. Адрес за кореспонденция.
  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес: гр. София, бул. Ал.
  Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express,
  посочени по-горе в точка I.

  V. Заключителни постановления
  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се
  обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на
  постановленията на посочения адрес на кореспонденция
  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция
  и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените на интернет страницата на
  Организатора поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по
  взаимно съгласие, а при липса на такова - пред съответния компетентен орган.

  01.09.2018

 • -60% на детски диоптрични рамки

  -60% на детски диоптрични рамки

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „-60% на детски диоптрични рамки“ 

  I. Място и период 
  Промоционалната акция ще се проведе от 01.09.2018 до 30.09.2018 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/ 

  II. Правила, стоки и услуги в промоция 
  1. Промоционалната акция се отнася за всички модели детски диоптрични рамки, изложени на специално и отделно обособено и обозначено място във всяка оптика. 
  2. При покупка на чифт детски диоптрични очила (2 стъкла + детска диоптрична рамка) от всички ексклузивни и неекслузивни марки на Vision Express, клиентът получава намаление от 60% процента от цената на детската диоптричната рамка. 
  3. В рамките на тази промоционална акция не се предоставя намаление за стъкла. „Ексклузивни марки“ по смисъла на този регламент се отнася само до марката на диоптричните рамки. 

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления 
  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното. 

  IV. Адрес за кореспонденция. 
  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com 
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I. 

  V. Заключителни постановления 
  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията. 
  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила. 
  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

 • Разпродажба до -70% на слънчеви очила

  Разпродажба до -70% на слънчеви очила

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Разпродажба”.

  I. Място и период
  Промоционалната акция ще се проведе от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

  II. Правила, стоки и услуги в промоция
  1. Промоционалната акция се отнася за избрани модели слънчеви очила, изложени на специално и отделно обособено и обозначено място във всяка оптика. Списъкът на моделите се намира в приложение номер 1 към настоящия регламент. Слънчевите очила, включени в промоцията, са означени в оптиките със специални промоционални лепенки, които показват процента на намалението, с посочване на новата цена и зачеркване на старата цена.
  2. Това е сезонна разпродажба.
  3. При покупка на слънчеви очила клиентът получава намалението, което е отбелязано в приложение номер 1 и върху промоционалните лепенки.

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от „ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД (Vision Express) партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

  IV. Адрес за кореспонденция.
  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес: гр. София, бул. Ал. Стамболийски № 30, имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

  V. Заключителни разпоредби
  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на условията на промоцията.
  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова - пред съответния компетентен орган.

 • 2 чифта слънчеви очила Polaroid за 189 лева

  2 чифта слънчеви очила Polaroid за 189 лева

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция
  „2 чифта слънчеви очила Polaroid за 189 лева“

  I. Място и период
  Промоционалната акция ще се проведе от 01.08.2018 до 31.08.2018 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

  II. Правила, стоки и услуги в промоция
  1. Акцията обхваща всички слънчеви очила с марка Polaroid, достъпни в оптиките на Vision Express
  2. От промоционалната акция може да се възползва всеки клиент, който направи едновременна покупка на 2 (с думи: два) чифта слънчеви очила с марка Polaroid в периода на акцията.
  3. Под едновременна покупка разбираме, че двата продукта са закупени на един и същи касов бон.
  4. Клиентът, закупил два чифта слънчеви очила марка Polaroid, получава двата продукта на промоционална обща цена от 189 (с думи: сто осемдесет и девет) лева.

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

  IV. Адрес за кореспонденция.
  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

  V. Заключителни постановления
  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.
  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

 • Дни на по-зрелите

  Дни на по-зрелите

  Регламент на промоционална акция „Дни на по-зрелите“

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Дни на по-зрелите”.

  I. Място и период
  Промоционалната акция ще се проведе от 01.09.2018 до 30.09.2018 в оптиките на Vision Express в България. Промоцията е валидна само до 15:00 часа в делнични дни , от понеделник до петък. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

  II. Правила, стоки и услуги в промоция
  1. В рамките на промоцията всеки клиент, който удостовери с документ за самоличност , че е навършил 55 години, получава 10 лева /с думи десет лева/ отстъпка при покупка на чифт очила за корекция на зрението (рамка + 2 стъкла).
  2. В рамките на промоционалната акция очният преглед за клиенти, удостоверили навършването на 55 години, е на цена 1 лев / с думи: един лев/. Очният преглед се заплаща , ако клиентът след извършване на очния преглед се откаже от покупка на очила.

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

  IV. Адрес за кореспонденция.
  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30,“ВЕ БЪЛГАРИЯ“ЕООД, имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

  V. Заключителни постановления
  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.
  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

 • -52% на диоптрични рамки

  -52% на диоптрични рамки

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „-52% на диоптрични рамки“

  I. Място и период
  Промоционалната акция ще се проведе от 01.08.2018 до 31.08.2018 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

  II. Правила, стоки и услуги в промоция
  1. Промоционалната акция се отнася за всички модели диоптрични рамки, изложени на специално и отделно обособено и обозначено място във всяка оптика.
  2. При покупка на чифт диоптрични очила (2 стъкла + диоптрична рамка) от всички ексклузивни и неекслузивни марки на Vision Express с изключение на Ray Ban, клиентът получава намаление от 52% процента от цената на диоптричната рамка.
  3. При покупка на чифт диоптрични очила (2 стъкла + диоптрична рамка) от маркa Ray Ban, клиентът получава отстъпка от 30% от цената на диоптричната рамка.
  4. В рамките на тази промоционална акция не се предоставя намаление за стъкла. „Ексклузивни марки“ по смисъла на този регламент се отнася само до марката на диоптричните рамки.

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

  IV. Адрес за кореспонденция.
  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

  V. Заключителни постановления
  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.
  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган .

 • Супер прогресив

  Супер прогресив

  Настоящият регламент определя правилата на организация и провеждане от Vision Express, вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, под номер 175436176 (по-долу „Организатор”), на промоционална акция „Прогресив “

  I. Място и период
  Промоционалната акция ще се проведе от 01.08.2018 до 31.08.2018 в оптиките на Vision Express в България. Списъкът на оптиките е достъпен на страница: http://www.visionexpress-bg.com/

  II. Правила, стоки и услуги в промоция
  1. Всеки клиент, който закупи чифт диоптрични очила (рамка + 2 стъкла) с прогресивни стъкла минимум пакет Бронз, получава отстъпка от общата стойност на целия чифт в размер на цената на рамката, като се има предвид условието, посочено в точка номер 2.
  2. Акцията обхваща диоптрични рамки на стойност до 179 до /с думи: сто седемдесет и девет лева/
  3. Промоцията се отнася само за пълен чифт очила (рамка + две прогресивни стъкла)

  III. Комбиниране на промоционалната акция с други намаления
  Промоционалната акция не може да се комбинира и/или кумулира с други намаления, промоции или с подписани от Vision Express партньорски договори, в случай, че в тях не е постановено обратното.

  IV. Адрес за кореспонденция.
  1. Цялата кореспонденция може да бъде изпращана на адрес София, бул. Ал. Стамболийски 30., имейл адрес: info@visionexpress-bg.com
  2. Информацията за промоционалната акция е достъпна в оптиките на Vision Express, посочени по-горе в точка I.

  V. Заключителни постановления
  1. В случай на възникнали неясноти във връзка с Регламента, Клиентът има право да се обърне към Организатора по всяко време за допълнително разяснение на постановленията.
  2. Организаторът запазва правото си да променя условията на промоционалната акция и/или да я преустанови чрез оповестяване на промените поне 3 календарни дни преди влизането им в сила.
  3. Всички спорове, свързани с изпълнението на настоящата акция, ще се разрешават по взаимно съгласие, а при липса на такова пред съответния компетентен орган.

 • Биомиметични контактни лещи за многократна употреба

  Биомиметични контактни лещи за многократна употреба

  Описание
  Биомиметични контактни лещи за многократна употреба
  Характеристики Преимущества
  Съдържат AquAtract™ за подобрена биосъвместимост. Способства за свързване на водорода от водата с материала на лещата, което води до задържане на вода и подобрено време за носене.
  Широк параметричен диапазон. Подходяща за по-голям брой пациенти.
  UV-A и UV-B защита. Защита на очите от вредните ултравиолетови (UV) лъчи.
  Улеснена употреба. По-лесно поставяне от пациента.
  Високи нива на успешно повторно поставяне. Оптимизираният дизайн гарантира взаимозаменяемост с лещите за еднократна употреба, произвеждани от други водещи производители.

 • iWear Бонус карта в оптики Vision Express

  iWear Бонус карта в оптики Vision Express

  1. Всяка покупка на продукти с марката iWear ви нови допълнителен бонус от 10% остъпка за всички продукти с марката iWear
  2. Стойността на отстъпката при всяка от шестте покупки се вписва в талона на определеното за целта място.
  3. Сумата от шестте отстъпки представлява левова отстъпка, която можете да използвате при седмата покупка на контактни лещи и разтвори с марката iWear.

Новини и промоции Новини и промоции