VisionExpress - Краят на скъпите очила
Търсене

Правила за предоставяне и ползване на ваучер за отстъпка при пазаруване в оптиките на веригата Vision Express

 1. Ваучерът е документ, издаван на клиент при попука на продукт, срещу който клиентът може да ползва зададената в него сума за отстъпка при повторна покупка за периода на неговата валидност.
 2. Ваучерът е валиден за период от две седмици, считано от датата на първата покупка, при която е издаден и предоставен.
 3. Издателят на Ваучера е „Ве България“ ЕООД БУЛСТАТ 175436176, със седалище в град София и адрес на управление град София, бул.“Ал.Стамболийски“ 30. Адресът за кореспонденция е град София, бул.“България“ №111, сграда А, ет.7, офис 21.
 4. Издателят предоставя Ваучери във всички търговски обекти на веригата оптики Vision Express на територията на България.
 5. Ваучерът се издава на клиент, закупил чифт очила от пакети „Bronze“, “Silver“, „Gold“, „Platinum“ или пакет „Работни стъкла“ ако не е ползвал друга отстъпка.
 6. С Ваучера се задава отстъпка при следните условия и размери:
  • При покупка на първи чифт пакет Silver монофокални стъкла - Ваучер 50лв.
  • При покупка на първи чифт пакет Gold монофокални стъкла или „Работни стъкла- Компютър“ - Ваучер 60лв.
  • При покупка на първи чифт пакет Platinum монофокални стъкла - Ваучер 70лв.
  • При покупка на първи чифт пакет Bronze прогресивни стъкла или „Работни стъкла- Офис“ - Ваучер 80лв.
  • При покупка на първи чифт пакет Silver прогресивни стъкла - Ваучер 120лв.
  • При покупка на първи чифт пакет Gold прогресивни стъкла - Ваучер 160лв.
  • При покупка на първи чифт пакет Platinum прогресивни стъкла - Ваучер 200лв.
 7. Ваучерът се използва от клиента при следваща покупка на чифт очила. При покупка на чифт очила със стойност, по-голяма от стойността на Ваучера, разликата се доплаща от клиента. Ваучерът не може да се използва за контактни лещи, слънчеви очила без диоптрични стъкла, самостоятелно рамка или 2 броя стъкла.
 8. Ваучерът е валиден за употреба, ако:
  • съдържа печат на издателя;
  • попълнен е изцяло от служител в търговския обект - оптика на издателя;
  • съдържа подпис на клиента, който удостоверява, че е запознат и приема правилата за предоставяне и ползване на Ваучер при пазаруване в оптиките на Vision Express.
 9. Ваучерът не може да се използва за друг клиент, различен от лицето закупило първия чифт, чиито имена са записани на самия Ваучер.
 10. При заявяване на покупка с Ваучер той се предоставя на служителя на издателя в търговския обект, в който се ползва отстъпката.
 11. Ваучерът не може да бъде заменян за други стоки или услуги, нито стойността му да бъде изплащана в пари.
 12. Издателят на Ваучера не носи отговорност, ако трето лице, приносител на Ваучера, е упражнило правата за отстъпка с Ваучера без знанието или въпреки волята на потребителя, на който е издаден Ваучера при покупка на продукт.
 13. С предявяване на Ваучера за ползване приносителят заявява, че е запознат с настоящите правила за неговото издаване и ползване.
 14. Издателят запазва пълното право да анулира всеки един Ваучер при съмнение, че е бил обект на кражба или придобит по някакъв друг незаконен начин, както и ако е бил използван неправомерно и против правилата за ползване на издателя.
 15. Издателят не поема никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на Ваучера и не го подменя.
 16. Настоящите правила са предоставени на клиентите за запознаване и приемане в търговските обекти на веригата оптики Vision Express, така също са публично достъпни и оповестени на официалната интернет страница на издателя: www.visionexpress-bg.com
 17. Използването, включително и самото получаване при предоставяне на Ваучера означава приемането на настоящите правила от страна на ползващото лице. След издаване и предава на Ваучера се счита, че всеки негов държател (приносител) се запознал и е приел безусловно настоящите правила.
 18. Личните данни се предоставят доброволно от клиента при ползване на Ваучера и се съхраняват, обработват и ползват от издателя в съответствие със ЗЗЛД и добрите търговски практики.
 19. Всички възникнали спорни въпроси се изясняват предимно чрез посредничество и медиация, а ако спорът бъде отнесен в съда, компетентен за неговото решаване е съответният съд по седалището на издателя на Ваучера.

Гаранция+

80%
Отстъпка
при всякакъв
вид повреди
20%
отстъпка
при следваща
покупка
Новини и промоции Новини и промоции